چهارشنبه 29 اسفند 1397
دکتر مهدوی مدیرعامل تعاونی گل و گیاه در چابکسر با سرپرست فرمانداری رودسر دیدار کرد

بخش های چهارگانه شهرستان رودسر هر کدام باید در شاخصه ای برند و معروف شوند

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/14 08:17 بازدید: 173

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودسر علی وارسته بهدانی در دیدار با مدیرعامل تعاونی گل و گیاه چابکسر به ضرورت برپایی نمایشگاه دائمی گل و گیاه پرورش یافته در چابکسر تآکید کرد .

وارسته با اعلام این خبر افزود : دریافت کد رشته گل و گیاه یکی از خبرهای خوش برای مردم شهرستان رودسر است .

وی خاطر نشان کرد : بخش های چهارگانه شهرستان رودسر هر کدام باید در شاخصه ای برند و معروف شوند .

وارسته تصریح کرد : محصولات اصلی هر بخش در اولویت ثبت شناسه برای هر بخش است 

دولت و ملت همدلی و همزبانی