شنبه 4 خرداد 1398

حضور فرماندار شهرستان رودسر در روستای دوستکوه بخش مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/12/22 12:43 بازدید: 113

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودسر ؛ با توجه به دیدار شورا و دهیار روستای دوستکوه بخش مرکزی با فرماندار و ارائه گزارش درخصوص مسائل و مشکلات موجود در روستا ، حسین اسمعیل پور فرماندار شهرستان رودسر بمنظور بررسی و رفع مشکلات در این روستا حضور یافت . 

دولت و ملت همدلی و همزبانی