پنجشنبه 21 آذر 1398

ضرورت اهتمام بیشتر برای راه اندازی دانشکده فنی، حرفه ای ویژه دختران در رودسر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/12 12:28 بازدید: 163

فرماندار رودسر بر عزم و اراده جدی برای راه اندازی دانشکده فنی، حرفه ای ویژه دختران دانش آموز در این شهرستان تاکید و آن را گامی مهم در راستای توسعه و تقویت مهارت آموزی دانش آموزان عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودسر ؛ حسین اسماعیل پور روز چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان افزود :تحقق این امر مستلزم کار کارشناسی دقیق تر و منسجم تر است و باید شرایط و امکانات لازم در این زمینه فراهم شود.
به گفته وی، معتقدم باید از امکانات موجود آموزش و پرورش به نحو مطلوب و شایسته استفاده شود.
مدیر آموزش و پرورش رودسر با بیان اینکه به جد از ایجاد دانشکده فنی، حرفه ای در این شهرستان استقبال می کنم افزود: تحقق این امر منوط به مکانیزم های مشخص است تا از این طریق بتوانیم این مهم را در شهرستان ایجاد کنیم.
زهرا محبوب دانا با تاکید بر اینکه این تصمیم بزرگ مزایای خوبی برای این شهرستان خواهد داشت افزود: مباحث کارشناسی و تعیین و تکلیف واحد آموزشی که هم اکنون دانش آموزان در آن مشغول به تحصیل هستند و در آینده از آن فضا برای دانشکده فنی، حرفه ای استفاده خواهد شد از طریق استان دنبال می کنیم تا به یک نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.
وی با یادآوری این مطلب که راه اندازی دانشکده فنی، حرفه ای ویژه دختران در رودسر یک پروژه بسیار مهم و با ارزش است بیان کرد: مهمترین مباحث ما در این زمینه بحث مهارت آموزی است و اینکه خروجی آن علاوه بر مهارت آموزی اشتغال را در پی داشته باشد و صرف مهارت آموزی کافی نیست و باید هر دو مقوله را توامان داشته باشیم.

دولت و ملت همدلی و همزبانی