یکشنبه 17 آذر 1398
جلسه ستاد جذب و حمایت از سرمایه گذاری شهرستان رودسر برگزار شد

مدیران دستگاههای اجرایی با استفاده از فرصت ها و ظرفیت های موجود بسترهای لازم برای حضور سرمایه گذاران در شهرستان را فراهم نمایند

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/16 07:32 بازدید: 191

مدیران دستگاههای اجرایی با استفاده از فرصت ها و ظرفیت های موجود بسترهای لازم برای حضور سرمایه گذاران در شهرستان را فراهم نمایند
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودسر : حسین اسمعیل پور فرماندار رودسر عصر روز سه شنبه در نشست جذب و حمایت از سرمایه گذاری این شهرستان حمایت و جذب سرمایه‌گذاررا از اولویت های کاری همه مدیران دستگاههای اجرایی دانست و افزود : حمایت و جذب سرمایه‌گذار برای تولید و ایجاد اشتغال باید از اولویت کاری همه مدیران دستگاه‌ها باشد تا با افزایش روند سرمایه‌گذاری در منطقه شاهد توسعه و پیشرفت شهرستان باشیم .
وی به شرایط تسهیل در فرآیند کار سرمایه گذاران در سیکل اداری اشاره و افزود : دستگاههای اجرایی با آسان گرفتن کارها در سیکل اداری به حضور هر چه بهتر و بیشتر سرمایه گذاران در شهرستان کمک کنند .
فرماندار رودسر از همه مدیران دستگاهها خواست تا با استفاده از فرصت ها و ظرفیت های موجود بسترهای لازم برای حضور سرمایه گذاران در شهرستان را فراهم نمایند .

دولت و ملت همدلی و همزبانی