سه شنبه 28 اسفند 1397

مهندس مسعود اکبرپور بازرگانی بعنوان دبیر اتاق سرمایه گذاری فرمانداری رودسر منصوب شد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/21 10:53 بازدید: 332

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودسر ؛ با حکم سرپرست فرمانداری رودسر  مهندس مسعود اکبرپور بازرگانی بعنوان دبیر اتاق سرمایه گذاری فرمانداری رودسر منصوب شد .

گفتنی است : اکبرپور مدیرعامل شرکت طلیعه عمار و اجراکننده طرحهای مختلف سرمایه گذاری در شهرستان رودسر است . 

دولت و ملت همدلی و همزبانی