سه شنبه 28 اسفند 1397

نشست اعضای شرکت تعاونی کشاورزی تولیدکنندگان فندق و گل گاوزبان شهرستان رودسر با سرپرست فرمانداری رودسر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/21 11:25 بازدید: 134

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودسر ؛  اعضای شرکت تعاونی کشاورزی تولید کنندگان فند و گل و گاوزبان شهرستان رودسر طی نشستی از تلاش و همت سرپرست فرمانداری رودسر بجهت برگزاری جشنواره ملی گل گاوزبان شهرستان رودسر با تهیه یک فرش منقش به تصویر دکتر وارسته تقدیر و تشکر نمودند .

دولت و ملت همدلی و همزبانی