پنجشنبه 26 مهر 1397

همایش اولیا و مربیان

ایجاد : ‎1397/07/26 11:58 بازدید: 6

بازدید از کمیته امداد امام خمینی (ره) رودسر

ایجاد : ‎1397/07/25 09:47 بازدید: 12

بازدید از شهرداری رودسر

ایجاد : ‎1397/07/25 09:21 بازدید: 12

دیدار با کارکنان اداره پست

ایجاد : ‎1397/07/25 09:05 بازدید: 11

دیدار تعدادی از روشندلان با سرپرست فرمانداری رودسر

ایجاد : ‎1397/07/24 13:55 بازدید: 14

نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان رودسر

ایجاد : ‎1397/07/24 13:48 بازدید: 10

بازدید از پروژه لوله گذاری در شهرک انصاری رودسر.

ایجاد : ‎1397/07/23 12:09 بازدید: 17

نشست تخصصی مدیرکل آبفای گیلان با نماینده مردم رودسر و املش و سرپرست فرمانداری

ایجاد : ‎1397/07/23 11:57 بازدید: 13

دیدار مدیر کل بازرسی استانداری گیلان با سرپرست فرمانداری

ایجاد : ‎1397/07/21 10:29 بازدید: 22

دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی

ایجاد : ‎1397/07/21 09:26 بازدید: 16
دولت و ملت همدلی و همزبانی