شنبه 24 آذر 1397

نشست قهرمانان و ورزشکارن ملی رودسری با سرپرست فرمانداری

ایجاد : ‎1397/09/22 10:50 بازدید: 7

بازدید از زمین پیشنهادی برای احداث دانشکده فنی شرق گیلان

ایجاد : ‎1397/09/22 09:17 بازدید: 9

جشنواره فراگیری نخستین واژه آب

ایجاد : ‎1397/09/22 08:56 بازدید: 10

ملاقات عمومی بخش چابکسر

ایجاد : ‎1397/09/21 13:02 بازدید: 10

جلسه کمیته منابع آب شهرستان رودسر

ایجاد : ‎1397/09/20 11:48 بازدید: 10

حضور سرپرست فرمانداری رودسر در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در هتل ارشیا

ایجاد : ‎1397/09/18 10:10 بازدید: 24

حضور سرپرست فرمانداری رودسر در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علمی وکاربردی رودسر

ایجاد : ‎1397/09/18 09:47 بازدید: 25

حضور سرپرست فرمانداری رودسر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر

ایجاد : ‎1397/09/18 09:30 بازدید: 22

دیدار معاون اداره کل بازرسی استان گیلان با سرپرست فرمانداری

ایجاد : ‎1397/09/18 08:48 بازدید: 12

کمیسیون دانشجویی

ایجاد : ‎1397/09/15 11:05 بازدید: 18
دولت و ملت همدلی و همزبانی