معرفی بخشدار رحیم آباد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/17 10:04 ویرایش : ‎1397/07/08 10:32 بازدید: 4858
فرشاد شریفی 
متولد ۱۳۵۴
سوابق تحصیلی:
کارشناس حسابداری و مالی
کارشناس ارشد علوم سیاسی 
سوابق شغلی:
استخدام وزارت نیرو از طریق قبولی در آزمون استخدامی سال ۱۳۸۴
کارشناس مالی شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران(۱۳۸۵تا۱۳۸۷)
کارشناس قراردادها و تدارکات شرکت برق منطقه ای گیلان(۱۳۸۷تا۱۳۹۲)
رئیس اداره قراردادهای شرکت برق منطقه ای گیلان(۱۳۹۲تا۱۳۹۵)
معاون مالی و پشتیبانی شرکت دولتی تولید نیروی برق لوشان (۱۳۹۵تا۱۳۹۷)
دولت و ملت همدلی و همزبانی