یکشنبه 17 آذر 1398

معرفی بخشدار مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:44 ویرایش : ‎1398/01/07 11:53 بازدید: 3477

نام و نام خانوادگی: حبیب رمضانی

 

 

 بخشدارمرکزی متولد 1360 رودسر .

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی

سوابق کاری :

- تاریخ شروع به کار آذر سال 1392ورود به وزارت کشور به عنوان کارشناس فرمانداری شهرستان املش .

-از تاریخ  25 / 11 / 97 به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان رودسر         

دولت و ملت همدلی و همزبانی