یکشنبه 17 آذر 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1397/02/06 12:20 بازدید: 4457

* شماره تماس فرمانداری شهرستان رودسر:      6-01342622525

آدرس پستی: استان گیلان- شهرستان رودسر- خیابان شهدا- خیابان شهدای جنیدی- فرمانداری شهرستان رودسر       کدپستی : 53619-44817

 

* شماره تماس بخشداری مرکزی رودسر: 01342629010

آدرس پستی بخشداری مرکزی رودسر: آدرس پستی: استان گیلان- شهرستان رودسر- خیابان شهدا- خیابان شهدای جنیدی- فرمانداری شهرستان رودسر- بخشداری مرکزی رودسر         کدپستی : 53614-44817

* شماره تماس بخشداری کلاچای: 1-01342685880

آدرس پستی بخشداری کلاچای: استان گیلان- شهرستان رودسر- شهر کلاچای- خیابان آیت الله کاشانی- بلوار امام رضا(ع) - بخشداری کلاچای          کدپستی: 33554-44919

* شماره تماس بخشداری رحیم آباد: 01342776670-01342772350

آدرس پستی بخشداری رحیم آباد: استان گیلان- شهرستان رودسر- شهر رحیم آباد- خیابان شهید قنبرزاده- بخشداری رحیم آباد          کدپستی: 16913-44931

* شماره تماس بخشداری چابکسر: 21-01342663820

آدرس پستی بخشداری چابکسر: استان گیلان- شهرستان رودسر- شهر چابکسر- بلوار حاج آقا شفیعی- بخشداری چابکسر           کدپستی: 33595-44871

فرم ارسال ایمیل
دولت و ملت همدلی و همزبانی